Thông tin chung
Mã trường: C38
Địa chỉ: Số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại: 02693877365
Ngày thành lập: năm 1979
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Gia Lai - (CDSPGL) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước