Thông tin chung
Mã trường: C25
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định
Số điện thoại: 02283 648351
Ngày thành lập: năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước