Thông tin chung
Mã trường: C45
Địa chỉ: 08 Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận
Số điện thoại: 0259.3873169
Ngày thành lập: năm 1993
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận - (CDSPNT) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước