Thông tin chung
Mã trường: DDQ
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: +84-236-395-8635
Ngày thành lập: Tháng 10 năm 1975
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: due.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng - The... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước