Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông Bình Dương được thành lập bởi Tổng công ty Bacamex IDC. Trường tại trung tâm thành phố mới Bình Dương ,sứ mệnh của nhà trường là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao với mục đích đáp ứng những yêu cầu cấp thiết về nguồ
Mã trường: EIU
Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Phú, Thành phố mới Bình Dương, Tỉnh Bình Dương
Số điện thoại: (+84.650)222 0341
Ngày thành lập: 2010
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Tổng công ty Becamex IDC
Quy mô: 150.000 nhân lực
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 14.5
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; D01 14.5
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; D01 14.5
4 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01 14.5
5 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; D01 14.5
6 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; B00; D01 14.5
7 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; D01 14.5
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15.5
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; B00; D01 15.5
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; D01 15.5
4 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; B00; D01 15.5
5 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; B00; D01 15.5
6 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; B00; D01 15.5
7 7720301 Điều dưỡng A00; A01; B00; D01 15.5
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720501 Điều dưỡng A00; A01; B00; D01 15
2 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 15
3 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
4 7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01; B00; D01 15
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; B00; D01 15
6 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A00; A01; B00; D01 15
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 15
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh  D01; A00; A01; B00 0
2 7520201 Kỹ thuật Điện, Điện tử D01; A00; A01; B00 0
3 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa D01; A00; A01; B00 0
4 7520114 Kỹ thuật Cơ điện tử D01; A00; A01; B00 0
5 7480102 Truyền thông và D01; A00; A01; B00 0
6 mạng máy tính D01; A00; A01; B00 0
7 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01; A00; A01; B00 0
8 7720501 Điều dưỡng D01; A00; A01; B00 0
9 C340101 Quản trị kinh doanh D01; A00; A01; B00 0
10 C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử D01; A00; A01; B00 0
11 C510303 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa D01; A00; A01; B00 0
12 C510203 Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử D01; A00; A01; B00 0
13 C720501 Điều dưỡng D01; A00; A01; B00 0
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720501 Điều dưỡng B 14
2 7520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 13
3 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
4 7520114 Kĩ thuật cơ - điện tử A,A1 13
5 7480103 Kĩ thuật phần mềm A,A1,D1 13
6 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1 13
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13
8 C720501 Điều dưỡng B 11 Cao đẳng
9 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 10 Cao đẳng
10 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10 Cao đẳng
11 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A,A1 10 Cao đẳng
12 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1 10 Cao đẳng
13 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 Cao đẳng
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520201 Kĩ thuật điện, điện tử A,A1 13
2 7520216 Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa A,A1 13
3 7520114 Kĩ thuật cơ điện tử A,A1 13
4 7480103 Kĩ thuật phần mềm A,A1,D1 13
5 7480103 Kĩ thuật phần mềm D1 13.5
6 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1 13
7 7480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 13.5
8 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
9 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
10 7720501 Điều dưỡng B 14
11 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử A,A1 10 Cao đẳng
12 C510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá A,A1 10 Cao đẳng
13 C510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử A,A1 10 Cao đẳng
14 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1,D1 10 Cao đẳng
15 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 Cao đẳng
16 C720501 Điều dưỡng B 11 Cao đẳng
Đại học Quốc tế miền Đông - Eastern I... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Quốc tế miền Đông năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520201 Kĩ thuật Điện, điện tử A,A1 13
2 7520216 Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa A,A1 13
3 7520114 Kĩ thuật cơ điện tử A,A1 13
4 7480103 Kĩ thuật phần mềm A,A1 13
5 7480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1 13
6 7480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 7720501 Điều dưỡng B 14
10 C510301 công nghệ kỹ thuật điện , điện tử A,A1 10
11 C510303 Kĩ thuật Điều khiển và Tự động hóa A,A1 10
12 C510203 Kĩ thuật cơ điện tử A,A1 10
13 C480102 Truyền thông và mạng máy tính A,A1 10
14 C480102 Truyền thông và mạng máy tính D1 10.5
15 C720501 Điều dưỡng B 11