Thông tin chung
Mã trường: DCG
Địa chỉ: Số A15-19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (8) 3868 0393
Ngày thành lập: 31/07/2007
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình:
Quy mô: 1200 giảng viên và 7900 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Gia Định - Gia Dinh Universit... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước