Thông tin chung
Mã trường: DCN
Địa chỉ: Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại: +84 243 765 5121
Ngày thành lập: Ngày 10 tháng 8 năm 1898
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô: 1451 giảng viên và 30.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghiệp Hà Nội - Hanoi Un... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước