Thông tin chung
Mã trường: QSQ
Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 37244270
Ngày thành lập: Tháng 12 năm 2003
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 8000 sinh viên
Website: hcmiu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia thàn... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước