Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Mỹ thuật Tp HCM - một ngôi trường nổi tiếng tại Việt Nam chuyên ngành Mỹ thuật đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền mỹ thuật nước nhà từ những tháng năm kháng chiến lịch sử cho đến nay. Hàng nghìn thế hệ sinh viên đã được đào tạo ra từ cái nôi n
Mã trường: MTS
Địa chỉ: 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 3843 3454
Ngày thành lập: Ngày 1 tháng 9 năm 1913
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!