Thông tin chung
Mã trường: DTM
Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: +84 028 38443 006
Ngày thành lập: 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy mô: 240 giảng viên và 7451 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài nguyên và môi trường thàn... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước