Thông tin chung
Mã trường: QST
Địa chỉ: 227 đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 62884499
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 7 năm 1941
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 40000 sinh viên
Website: hcmus.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Khoa học tự nhiên Đại học Quố... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước