Thông tin chung
Mã trường: SPK
Địa chỉ: Số 01 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: +84-8-38.961.333
Ngày thành lập: Ngày 5 tháng 10 năm 1962
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học sư phạm kĩ thuật thành phố Hồ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước