Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Luật Hà Nội (HLU) là trường đại học công lập của Việt Nam. Có chương trình đào tạo uy tín và chất lượng, đặc biệt là đào tạo về ngành Luật với quy mô lớn nhất cả nước. Đã lọt top 10 các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Chính vì thế, thông tin tuy
Mã trường: LPH
Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024 3835 2630
Ngày thành lập: Ngày 10 tháng 11 năm 1979
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 234 giảng viên và khoảng 15.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A01 18
2 7380101 Luật A00 18.35
3 7380101 Luật C00 25
4 7380101 Luật D01 20.5
5 7380107 Luật kinh tế A01 21
6 7380107 Luật kinh tế A00 21
7 7380107 Luật kinh tế C00 26.5
8 7380107 Luật kinh tế D01 22.05
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 20.15 Tiếng Anh tính hệ số 2, quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 22
11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 18.09
12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 20.15
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A01 24.5
2 7380101 Luật A00 24
3 7380101 Luật C00 27.5
4 7380101 Luật D01 23.5
5 7380107 Luật kinh tế A01 26.75
6 7380107 Luật kinh tế A00 27
7 7380107 Luật kinh tế C00 28.75
8 7380107 Luật kinh tế D01 25.75
9 7380109 Luật thương mại quốc tế A01 26.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
10 7380109 Luật thương mại quốc tế D01 25.25 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
11 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01 24.5 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
12 7380109 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 24 Tiếng Anh nhân hệ số 2. Quy về thang điểm 30.
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 0
2 7220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) A01; A01CC; D01CC 0
3 7110101 Luật thương mại quốc tế D01 0
4 7110101 Luật thương mại quốc tế A01; A01CC; D01CC 0
5 7380107 Luật kinh tế D01 0
6 7380107 Luật kinh tế C00 0
7 7380107 Luật kinh tế A00 0
8 7380107 Luật kinh tế A01, A01CC; D01CC 0
9 7380101 Luật D01 0
10 7380101 Luật C00 0
11 7380101 Luật A00 0
12 7380101 Luật A01, A01CC; D01CC 0
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật (A00) A00 23
2 7380101 Luật (C00) C00 26
3 7380101 Luật (D00) D01 21.25
4 7380107 Luật kinh tế (A00) A00 25
5 7380107 Luật kinh tế (C00) C00 27.5
6 7380107 Luật kinh tế (D01) D01 23.5
7 7110101 Luật Thương mại quốc tế D01 30.25 Tiếng Anh nhân 2
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.58 Tiếng Anh nhân 2
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A,C 21
2 7380101 Luật D1 20
3 7380107 Luật kinh tế A 23
4 7380107 Luật kinh tế C 22.5
5 7110101 Luật thương mại quốc tế D1 20
6 7220201 Ngôn ngữ Anh  D1 20
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A 22.5
2 7380101 Luật C 22.5
3 7380101 Luật D1 20
4 7380107 Luật kinh tế A 24
5 7380107 Luật kinh tế C 24
6 7380107 Luật kinh tế D1 21.5
7 7110101 Luật thương mại quốc tế D1 20
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn khối D 20
2 Toàn khối C 21.5
3 Toàn khối A 18
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Vào trường A 17
2 0 Vào Trường C 20
3 0 Vào trường D 18
Đại học Luật Hà Nội - Hanoi Law Unive... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn trường C 22
2 0 Toàn trường A 17
3 0 Toàn trường D1 17.5