Thông tin chung
Mã trường: DKY
Địa chỉ: Số 1, Đường Vũ Hựu, thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại: 0220 3891 799
Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 7 năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ y tế
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học kĩ thuật y tế Hải Dương - HAI... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước