Thông tin chung
Mã trường: CDT0126
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt - phường Cổ Nhuế 1 - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 024.37543050
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 7 năm 1972
Trực thuộc: Công lập
Loại hình:
Quy mô:
Website: htc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Du lịch Hà Nội - (HTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 6810207 KỸ thuật chế biến món ăn A00, A01, D01 11 Điểm chuẩn học bạ: 19.5
2 6810201 Quản trị khách sạn A0, A01, D01 10 Điểm chuẩn học bạ: 21
3 6810103 Hưởng dẫn du lịch D01, C00 10 Điểm chuẩn học bạ: 20
4 6220206 Tiếng Anh A00, D01 0
5 6220206 Tiếng Anh - Quản trị khách sạn. nhà hàng A00, D01 12 Điểm chuẩn học bạ: 16.5
6 6220206 Tiếng Anh - Quản trị lữ hành, hướng dẫn A00, D01 12 Điểm chuẩn học bạ: 16.5
7 6810205 Quán trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A0, A01, D01 12 Điểm chuẩn học bạ: 16.5
8 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch vả lừ hành A00, A01, D01 11 Điểm chuẩn học bạ: 20
9 6340301 Kế toán A00, A01, D01 10 Điểm chuẩn học bạ: 16.5
Cao đẳng Du lịch Hà Nội - (HTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D03; D04 0
2 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D03; D04 0
3 C340107 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D03; D04 0
4 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D03; D04 0
5 C220113 Việt Nam học C00; D01; D03; D04 0
6 C220201 Tiếng Anh D01 0
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D03; D04 0
8 C340301 Kế toán A00; A01; D01; D03; D04 0
Cao đẳng Du lịch Hà Nội - (HTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,3,4 10
2 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1,3,4 10
3 C340107 Quản trị khách sạn A,A1,D1,3,4 10
4 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,D1,3,4 10
5 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,3,4 10
6 C340301 Kế toán A,A1,D1,3,4 10
7 C220113 Việt Nam học C,D1,3,4 10
8 C220201 Tiếng Anh D1 10
Cao đẳng Du lịch Hà Nội - (HTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1,3,4 10
2 C340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A,A1,D1,3,4 10
3 C340107 Quản trị khách sạn A,A1,D1,3,4 10
4 C340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A,A1,D1,3,4 10
5 C220113 Việt Nam học D1,3,4 10
6 C220113 Việt Nam học C 11
7 C220201 Tiêng Anh D1 10
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1,D1,3,4 10
9 C340301 Kể toán A,A1,D1,3,4 10
10 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A,A1,D1,3,4 10
Cao đẳng Du lịch Hà Nội - (HTC) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Du lịch Hà Nội năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340301 Kế toán D1,3,4 10.5
2 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10
3 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A,A1 10
4 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 10
5 C340301 Kế toán A,A1 10
6 C340101 Quản trị kinh doanh D1,3,4 10.5
7 C220113 Việt Nam học D1,3,4 10.5
8 C220201 Tiếng Anh D1 10.5
9 C340405 Hệ thống thông tin quản lí D1,3,4 10.5
10 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1,3,4 10.5