Thông tin chung
Mã trường: DHL
Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.
Số điện thoại: +84234.3522.535
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 8 năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: huaf.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Nông lâm Đại học Huế - Hue Un... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước