Thông tin chung
Mã trường: DHF
Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số điện thoại: 0234 3 938 295
Ngày thành lập: Ngày 13 tháng 07 năm 2004
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: hucfl.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế - Hue U... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước