Thông tin chung
Mã trường: DHN
Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Thành, Thành phố Huế Huế
Số điện thoại: +84 54 3522 315
Ngày thành lập: Năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước