Thông tin chung
Mã trường: DHN
Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, phường Thuận Thành, Thành phố Huế Huế
Số điện thoại: +84 54 3522 315
Ngày thành lập: Năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 17
2 7210103 Hội họa H00 16
3 7210105 Điêu khắc H00 16
4 7210403 Thiết kế Đồ họa H00 16
5 7210404 Thiết kế Thời trang H00 16
6 7580108 Thiết kế Nội thất H00 16
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 15
2 7210103 Hội hoạ H00 15
3 7210105 Điêu khắc H00 15
4 7210403 Thiết kế đồ họa H00 15
5 7210404 Thiết kế thời trang H00 15
6 7580108 Thiết kế nội thất H00 15
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210405 Thiết kế nội thất H00 26.75
2 7210404 Thiết kế thời trang H00 27.25
3 7210403 Thiết kế đồ họa H00 24.75
4 7210105 Điêu khắc H00 0
5 7210104 Đồ họa H00 0
6 7210103 Hội họa H00 33
7 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 32.5
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 26.17
2 7210103 Hội họa H00 36.25
3 7210104 Đồ họa H00 32.33
4 7210105 Điêu khắc H00 38.5
5 7210403 Thiết kế Đồ họa H00 26.67
6 7210404 Thiết kế Thời trang H00 31
7 7210405 Thiết kế Nội thất H00 28.75
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210405 Thiết kế nội thất H 26
2 7210403 Thiết kế đồ họa H 33
3 7210403 Thiết kế đồ họa H 25.5 Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị
4 7210404 Thiết kế thời trang H 28.5
5 7210103 Hội hoạ H 23.5
6 7210104 Đồ hoạ H 30
7 7210105 Điêu khắc H 27.5
8 7140222 Sư phạm mỹ thuật H 28.5
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm Mĩ thuật H1 25
2 7210103 Hội họa H1 22
3 7210104 Đồ họa H1 24.5
4 7210105 Điêu khắc H2 31.5
5 7210403 Thiết kế đồ họa H1 31.5
6 7210404 Thiết kế thời trang H1 30
7 7210405 Thiết kế nội thất - Học tại Huế H1 33
8 7210405 Thiết kế nội thất - Học tại Quảng trị H1 25
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210405 Thiết kế nội thất (Phân viện Quảng Trị) H 29
2 7210404 Thiết kế thời trang (Phân viện Quảng Trị) H 29
3 Nhóm ngành: Mĩ thuật ứng dụng H 34
4 7210403 Thiết kế đồ họa (Phân viện Quảng Trị) H 29
5 7140222 Sư phạm Mĩ thuật H 24
6 7210103 Hội họa H 24
7 7210104 Đồ học H 23
8 7210105 Điêu khắc H 25
9 7210405 Thiết kế nội thất H 34
10 7210404 Thiết kế thời trang H 34
11 0 Nhóm ngành mỹ thuật ứng dụng H 34
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 801 Hội họa H 25
2 802 Điêu khắc H 27.5
3 803 SP Mĩ thuật H 32.5
4 804 Mĩ thuật ứng dụng H 33
5 805 Đồ họa H 24
Đại học Nghệ thuật Đại học Huế - Hue ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Nghệ thuật Đại học Huế năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 801 Hội họa H 24 Các môn năng khiếu nhân hệ số 2
2 802 Điêu khắc H 27.5 Các môn năng khiếu nhân hệ số 2
3 803 Sư phạm mỹ thuật H 31.5 Các môn năng khiếu nhân hệ số 2
4 804 Mỹ thuật ứng dụng H 32.5 Các môn năng khiếu nhân hệ số 2
5 805 Đồ họa H 27.5 Các môn năng khiếu nhân hệ số 2