Thông tin chung
Mã trường: DNT
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (+84 8) 38 632 052 - 38 629 232
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 10 năm 1994
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại ngữ tin học thành phố H... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước