Thông tin chung
Mã trường: DMT
Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Số điện thoại: +84.24.38370598
Ngày thành lập: Ngày 23 tháng 08 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Quy mô: 390 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài nguyên và môi trường Hà N... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước