Thông tin chung
Mã trường: C22
Địa chỉ: Phường An Tảo - TP. Hưng Yên
Số điện thoại: (+84) 0221 386 2297
Ngày thành lập:
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
Website: hyce.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - (HYCE) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước