Thông tin chung
Mã trường: DTC
Địa chỉ: Đường Z115 - xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208.3846254
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 12 năm 2001
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 sinh viên
Website: ictu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghệ thông tin và truyền... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước