Thông tin chung
Mã trường: DTC
Địa chỉ: Đường Z115 - xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208.3846254
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 12 năm 2001
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 sinh viên
Website: ictu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Công nghệ thông tin và truyền... đã đăng Phương án tuyển sinh ĐH công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2019 2 năm trước
Phương án tuyển sinh ĐH công nghệ thông tin và truyền thông - ĐH Thái Nguyên 2019
Chỉ tiêu Đại học công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái Nguyên 2019 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MÃ TRƯỜNG: DTC) 775 775 1500 Nhóm ngành II Mã ngành Tổ hợp môn thi Chỉ tiêu Theo điểm thi THPT...