Thông tin chung
Mã trường: CKC
Địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Số điện thoại: 028 38 212 868
Ngày thành lập: Ngày 20 tháng 2 năm 1906
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô: 12286 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!