Thông tin chung
Mã trường: DLA
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Số điện thoại: +84-(072).3512 826
Ngày thành lập: 04/5/2007
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô: Hơn 250 giảng viên và gần 1000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An -... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước