Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Xây dựng miền Tây là trường chuyên đào tạo lĩnh vực xây dựng đặt tại đồng bằng sông Cửu Long, phục vụ nguồn nhân lực chủ yếu cho nơi đây và ngoài khu vực. Rất nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm tới ngôi trường này. Bài viết dưới đây sẽ tổ
Mã trường: MTU
Địa chỉ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long
Số điện thoại: (0270). 3 825 903
Ngày thành lập: Ngày 6 tháng 9 năm 2011
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ xây dựng
Quy mô: 170 giảng viên và 2.965 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A01, C00,D15 14
2 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00,D01 14
3 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02,V03 14
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00, V01, V02,V03 14
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00,D01 14
6 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00,D01 14
7 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00,D01 14
8 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, V00,V01 14
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A01, C00,D15 15.5
2 7520320 Kỹ thuật môi trường A00, A01, B00,D01 15.5
3 7580101 Kiến trúc V00, V01, V02,V03 15.5
4 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V00, V01, V02,V03 15.5
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00,D01 15.5
6 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00,D01 15.5
7 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00, A01, B00,D01 15.5
8 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, V00,V01 0
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 C340301 Kế toán A; A1; B; D 12
2 C510101 Công nghệ kĩ thuật kiến trúc V; H 12
3 C510102 Công nghệ kĩ thuật xây dựng A; A1; B; D 12
4 C510104 Công nghệ kĩ thuật giao thông A; A1; B; D 12
5 C510405 Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước A; A1; B; D 12
6 7110104 Công nghệ Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; B; D 15
7 7580102 Kiến trúc V; H 15
8 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị V; H 15
9 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A; A1; B; D 15
10 7580205 Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông A; A1; B; D 15
11 7580302 Quản lí xây dựng A; A1; V; H 15
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 Kiến trúc V,V1 14.5 Đã cộng điểm ưu tiên
2 7580201 Kĩ thuật công trình xây dựng A, A1 13 Đã cộng điểm ưu tiên
3 7580302 Quản lí xây dựng (Quản lí đô thị) A, A1 13 Đã cộng điểm ưu tiên
4 7580302 Quản lí xây dựng (Quản lí đô thị) V,V1 14.5 Đã cộng điểm ưu tiên
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580102 Kiến trúc V 18.5 vẽ nhân hệ số 2
2 7580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng A, A1 13
Đại học Xây dựng miền Tây - MienTay C... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Xây dựng miền Tây năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật Xây dựng Công trình A 13 Đại học
2 C510102 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Công trình (ngành cũ: Xây dựng DD&CN) A 10 Cao đẳng
3 C510405 Công nghệ Kỹ thuật Tài nguyên nước (ngành cũ: Cấp thoát nước và môi trường) A 10 Cao đẳng
4 C340301 Kế toán A 10 Cao đẳng
5 7580102 Kiến trúc V 13 Đại học