Thông tin chung
Mã trường: XDT
Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, Phường7, Tuy Hòa, Phú Yên
Số điện thoại: (0257).3 821 905
Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 2 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ xây dựng
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Xây dựng miền Trung - Mien Tr... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước