Thông tin chung
Giới thiệu: Đại học Mỹ thuật Việt Nam - một ngôi trường nổi tiếng tại phía Bắc nước ta chuyên ngành Mỹ thuật. Hàng nghìn thế hệ sinh viên đã được đào tạo ra từ cái nôi này đều là những người cán bộ ưu tú, có phẩm chất và trình độ cao trong nghề đang ngày đêm cống hiế
Mã trường: MTH
Địa chỉ: 42 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: (844) 38226418
Ngày thành lập: 1925
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140222 Sư phạm mỹ thuật Hình họa, Bố cục 26.25
2 52210103 Hội họaChuyên ngành: - Tranh Lụa - Tranh Sơn dầu - Tranh Sơn mài Hình họa, Bố cục 26.25
3 52210104 Đồ họa Hình họa, Bố cục 27
4 52210105 Điêu khắcChuyên ngành: - Điêu khắc tạo hình - Điêu khắc ứng dụng Tượng tròn, phù điêu 28
5 52210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật Hình họa, Bố cục 31.75
6 52210403 Thiết kế đồ họa Hình họa, trang trí 25.75
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa H03 24
2 7210105 Điêu khắc H02 27
3 7210104 Đồ họa H01 25
4 7210103 Hội họa H01 25.5
5 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H01 25.5
6 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H01 26.5
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm Mĩ Thuật H ( văn xét tuyển) 25
2 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H ( văn xét tuyển) 28
3 7210103 Hội họa H ( văn xét tuyển) 26
4 7210104 Đồ họa H ( văn xét tuyển) 26
5 7210105 Điêu khắc H ( văn xét tuyển) 26
6 7210403 Thiết kế đồ họa H ( văn xét tuyển) 23.5
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210103 Hội hoạ H 28.5
2 7210104 Đồ hoạ H 28.5
3 7210403 Thiết kế đồ họa H 28
4 7210105 Điêu khắc H 28.5
5 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật H 23.5
6 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H 27.5
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210103 Hội họa H 27.5
2 7210104 Đồ họa H 23.5
3 7210403 Thiết kế đồ họa  H 25
4 7210105 Điêu khắc H 28.5
5 7210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mĩ thuật H 21.5
6 7140222 Sư phạm Mĩ thuật H 23.5
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2012 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140222 Sư phạm mỹ thuật H 25 HSPT-KV3
2 7210105 Điêu khắc H 31 HSPT-KV3
3 7210103 Hội họa H 32 HSPT-KV3
4 7210104 Đồ họa H 25.5 HSPT-KV3
5 7210403 Thiết kế đồ họa H 25 HSPT-KV3
Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Vietnam U... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 801 Hội họa H 32
2 802 Đồ họa H 32
3 803 Điêu khắc H 34
4 805 Sư phạm Mỹ thuật H 28
5 806 Thiết kế đồ họa H 32