Thông tin chung
Mã trường: C29
Địa chỉ: Số 389, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 02383857042
Ngày thành lập: năm 1959
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng sư phạm Nghệ An - NGHE AN CO... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước