Thông tin chung
Giới thiệu: Học viện Quản lý Giáo dục có chức năng chính là đào tạo nguồn nhân lực quản lý giáo dục phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học quản lý giáo dục, mở rộng ứng dụng khoa học quản lý giáo dục, tham mưu và tư vấn cho các cơ quan Quản lý Giáo dục nhằm đáp ứn
Mã trường: HVQ
Địa chỉ: Số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Số điện thoại: +84 (0)4 3864 3352
Ngày thành lập: Ngày 3 tháng 4 năm 2006
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!