Thông tin chung
Mã trường: TBD
Địa chỉ: Số 79, đường Mai Thị Dõng, phường Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(058)3727181 - 3727182 - 3727183
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước