Thông tin chung
Mã trường: TBD
Địa chỉ: Số 79, đường Mai Thị Dõng, phường Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(058)3727181 - 3727182 - 3727183
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 12 năm 2008
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00, A04, A08, A09 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00, A04, A08, A09 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A04, A08, A09 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
4 7480201 Công nghệ thông tin A00, A04, A10, A11 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D66, D84 14 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
6 7810101 Du lịch (Hướng dẫn du lịch và lữ hành; Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn) C00, D01, C19, C20 15 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
7 7810101 Du lịch (Du lịch - Khách sạn quốc tế) C00, D01, C19, C20 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
8 7380101 Luật (Luật Kinh tế - Dân sự; Luật Quốc tế và Ngoại thương; Luật Hình sự và Tội phạm học; Pháp chế - Hành chính - Văn thư) C00, D01, C19, C20 14 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
9 7310608 Đông Phương học (Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Song ngữ Trung - Anh) C00, D01, C19, C20 13 Điểm trúng tuyển theo học bạ THPT lấy 18 điểm
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 15.5 Xét học bạ: 18
2 7310608 Đông phương học C00; C20 15.5 Xét học bạ: 18
3 7340101 Quản trị kinh doanh A04, A08, A09 0
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00 15.5 Xét học bạ: 18
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A04, A08, A09 0
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00 15.5 Xét học bạ: 18
7 7340301 Kế toán A09 0
8 7340301 Kế toán A00; A04; A08 15.5 Xét học bạ: 18
9 7380101 Luật C19, C20, D01 0
10 7380101 Luật C00 15.5 Xét học bạ: 18
11 7480201 Công nghệ thông tin A04, A10, A11 0
12 7480201 Công nghệ thông tin A00 15.5 Xét học bạ: 18
13 7810101 Du lịch C00, C19, C20, D01 0
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A08; A09; A10 0
2 7380107 Luật kinh tế A07; A08; C00; C20 0
3 7340301 Kế toán A00; A04; A08; C19 0
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A09; A10; C20 0
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A07; A11; C20 0
6 7220213 Đông phương học A03; A09; C00; C20 0
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 0
8 7220113 Việt Nam học A09; C00; C19; C20 0
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; D01; B00 0
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; B00 0
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 0
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; C01 0
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D13 0
6 7220113 Việt Nam học D01; D15; C00; D01 0
7 C340301 Kế toán A00; A01; D01; B00 0
8 C340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; B00 0
9 C340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; B00 0
10 C480202 Tin học ứng dụng A00; A01; D01; C01 0
11 C220201 Tiếng Anh A01; D01; D15; D13 0
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A, A1, D1 13
2 7340301 Kế toán A, A1, D1 13
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 13
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13
6 C480202 Tin học ứng dụng A, A1, D1 10 Cao đẳng
7 C340301 Kế toán A, A1, D1 10 Cao đẳng
8 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1, D1 10 Cao đẳng
9 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1, D1 10 Cao đẳng
10 C220201 Tiếng Anh D1 10 Cao đẳng
Đại học Thái Bình Dương - Pacific Oce... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thái Bình Dương năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A,A1 13
2 7340301 Kế toán D1 13.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A,A1 13
6 7480201 Công nghệ thông tin D1 13.5
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D1 13.5
8 C340301 Kế toán A,A1 10 hệ cao đẳng
9 C340301 Kế toán D1 10 hệ cao đẳng
10 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 10 hệ cao đẳng
11 C340201 Tài chính - Ngân hàng D1 10 hệ cao đẳng
12 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1 10 hệ cao đẳng
13 C340101 Quản trị kinh doanh D1 10 hệ cao đẳng
14 C480202 Tin học ứng dụng A,A1 10 hệ cao đẳng
15 C480202 Tin học ứng dụng D1 10 hệ cao đẳng
16 C220201 Tiếng Anh D1 10 hệ cao đẳng