Thông tin chung
Mã trường: LCH
Địa chỉ: phường Vệ An, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Số điện thoại: (069).841.154
Ngày thành lập: 14 tháng 1 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Chính trị - Political Univers... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước