Thông tin chung
Mã trường: CSS
Địa chỉ: 36 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028)66860550
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 4 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Tổng cục Chính trị Công an nhân dân
Quy mô: hơn 4000 giảng viên và sinh viên
Website: pup.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Cảnh sát nhân dân - (PUP) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước