Thông tin chung
Mã trường: PVU
Địa chỉ: 762 Cách mạng tháng tám, P. Long Toàn, Tp. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số điện thoại: 0254 3721 979
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 11 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô: 80 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học dầu khí Việt Nam - PetroVietn... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước