Thông tin chung
Mã trường: DHQ
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - Phường Đông Lương – TP Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị
Số điện thoại: 02333 560 661
Ngày thành lập: Ngày 23 tháng 3 năm 2004
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: UBND tỉnh Quảng Trị
Quy mô: 2000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị -... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước