Thông tin chung
Mã trường: SDU
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thái Học, TT. Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Số điện thoại: 0220 3882 269
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 3 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô: 284 giảng viên và khoảng 14.500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sao Đỏ - Sao Do University (SDU) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước