Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Y dược Thái Bình là trường có uy tín về đào tạo lĩnh vực y học. Chính sự chất lượng như vậy đã cho xã hội một nguồn nhân lực về đội ngũ cán bộ bác sĩ, y tá có chuyên môn, kỹ năng và đạo đức, tâm huyết với nghề. Trở thành nơi gửi gắm niềm ti
Mã trường: YTB
Địa chỉ: 373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Số điện thoại: 0227 3838545
Ngày thành lập: Ngày 23 tháng 07 năm 1968
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ y tế
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2018 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 22.7
2 7720115 Y học cổ truyền B00 20.6
3 7720201 Dược học A00 21.55
4 7720301 Điều dưỡng B00 20.35
5 7720701 Y tế công cộng B00 15.75
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2017 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 27.5 TTNV
2 7720115 Y học cổ truyền B00 25 TTNV
3 7720201 Dược học A00 26 TTNV
4 7720301 Điều dưỡng B00 24.25 TTNV
5 7720701 Y tế công cộng B00 20 TTVN
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2016 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720401 Dược học A00 24.25
2 7720301 Y tế công cộng B00 21.25
3 7720501 Điều dưỡng B00 22.5
4 7720201 Y học cổ truyền B00 23.75
5 7720101 Y đa khoa B00 25.25
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2015 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y Đa khoa B00 26
2 7720103 Y học dự phòng B00 23.25
3 7720201 Y học cổ truyền B00 24.5
4 7720301 Y tế công cộng B00 21.75
5 7720401 Dược học B00 25.5
6 7720501 Điều dưỡng B00 23
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2014 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y đa khoa B 25
2 7720201 Y học cổ truyền B 21.5
3 7720302 Y học dự phòng B 21
4 7720301 Y tế công cộng B 20
5 7720501 Điều dưỡng B 20.5
6 7720401 Dược học B 24
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2013 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720401 Dược học B 24.5
2 7720501 Điều dưỡng B 22.5
3 7720301 Y tế công cộng B 15
4 7720302 Y học dự phòng B 22.5
5 7720201 Y học cổ truyền B 23
6 7720101 Y Đa khoa B 25.5
7  LTD0101 (LT Bác sĩ đa khoa (LT dưới 36 tháng) B 16.5
8     LTD0201 (LT Bác sĩ y học cổ truyền (LT dưới 36 tháng) B 18
9  LTD0401 (LT Dược sĩ (LT dưới 36 tháng) B 15.5
10  LTD0101 (LT>36t) Bác sĩ đa khoa (LT trên 36 tháng) B 15.5
11     LTD0201 (LT>36t) Bác sĩ y học cổ truyền (LT trên 36 tháng) B 17.5
12  LTD0401 (LT>36t) Dược sĩ (LT trên 36 tháng) B 13.5
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2011 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Bác sĩ đa khoa B 24
2 0 Bác sĩ y học cổ truyền B 20
3 0 Bác sĩ y học dự phòng B 19.5
4 0 Điều dưỡng B 19.5
Đại học Y dược Thái Bình - Thai Binh ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Y dược Thái Bình năm 2010 5 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 301 Bác sĩ đa khoa B 22.5
2 302 Bác sĩ y học cổ truyền B 19
3 303 Dược sĩ A 20.5
4 304 Bác sĩ y học dự phòng B 17.5
5 305 Điều dưỡng B 17