Thông tin chung
Mã trường: VPH
Địa chỉ: Số 189 Nguyễn Oanh, P.10, quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0283 984 2768
Ngày thành lập: ngày 12 tháng 05 năm 1975
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: tdnu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860220 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 20.25 Thí sinh mức 20,25 điểm:Điểm môn Toán ≥ 7,00
2 7860220 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 19.95
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860220 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Bắc (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A00 26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.
2 7860220 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Bắc (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A01 26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.
3 7860220 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Nam (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A00 25.5 Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
4 7860220 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Nam (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A01 25.5 Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40.
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Nam (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A00 22.75
2 7860210 Chỉ huy tham mưu Lục quân Nam miền Bắc (Sĩ quan Kỹ thuật trình độ đại học) A00 23.75
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860210 Các ngành đào tạo đại học quân sự Toán, Vật lí, Hoá học 25
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7110102 Toàn trường A 20.5
Đại học Trần Đại Nghĩa - Tran Dai Ngh... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Trần Đại Nghĩa năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 15