Thông tin chung
Giới thiệu: Trường Đại học Thăng Long - một môi trường đào tạo vô cùng hiện đại tuy không phải là trường top về đào tạo ở Hà Nội, nhưng hệ thống cơ sở vật chất lại là niềm mơ ước với nhiều học viên đang có ý định theo học. Khi theo học tại nơi đây bạn hoàn toàn được
Mã trường: TLA
Địa chỉ: Số 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại: 024 3852 2201
Ngày thành lập: 1959
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: trên 530 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA106 Công nghệ thông tin A00, A01, D07, D01 17.95 Những thí sinh có điểm xét tuyển đúng bẳng 17.95 thì điểm Toán phải đạt từ 6.20 trở lên và đăng ký nguyện vọng 1
2 TLA403 Kế toán A00, A01, D07, D01 17.5 Những thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 17.50 thì điểm Toán phải đạt từ 6.00 trở lên và đăng ký nguyện vọng 4 trở lên
3 TLA402 Quản trị kinh doanh A00, A01, D07, D01 17.4 Những thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 17.40 thi điểm Toán phải đạt từ 4.20 trở lên vả đăng kỷ nguyên vọng 3 trở lên
4 TLA401 Kinh tế A00, A01, D07, D01 16.95 Những thí sinh có điểm xét tuyền đúng bằng 16.95 thì điểm Toán phải đạt từ 5.40 trở lên và đăng ký nguyện vọng 4 trở lên
5 TLA116 Hệ thống thông tin A00, A01, D07, D01 16
6 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D07, D01 16
7 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, D07, D01 15.6 Những thi sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 15.60 thì điểm Toán phải đạt từ 5.60 trở lên và đăng ký nguyện vọng 1
8 TLA105 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D07, D01 15.3 Những thi sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 15.30 thì điểm Toán phải đạt từ 5.8 trở lên và đăng ký nguyện vọng 1
9 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D07, D01 15.15 Những thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng 15.15 thi điểm Toán phải đạt tử 5.00 trở lên và đăng ký nguyện vọng 3 trở lên
10 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01, D07, D01 14
11 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00, A01, D07, D01 14
12 TLA103 Thuỷ văn học A00, A01, D07, D01 14
13 TLA104 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, D01 14
14 TLA107 Kỷ thuật cắp thoát nước A00, A01, D07, D01 14
15 TLA108 Kỷ thuật xây dựng công trình biển A00, A01, D07, D01 17
16 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00, A01, D07, D01 14
17 TLA110 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01, D07, D01 14
18 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07, D01 14
19 TLA112 Kỹ thuật điện A00, A01, D07, D01 14
20 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, D07, D01 14
21 TLA114 Quản lý xây dựng A00, A01, D07, D01 14
22 TLA115 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00, A01, D07, D01 19
23 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00, B00, D07 14
24 TLA119 Công nghệ sinh học A00, A02, B00, DO8 14
25 TLA122 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D07, D01 14
26 TLA201 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ) A00, A01, D07, D01 14
27 TLA202 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tải nguyên nước (Hợp tác với Đợi học bang Colorado, Hoa Kỳ) A00, A01, D07, D01 14
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 PHA106 Công nghệ thông tin (cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên) A00; A01; D01; D07 0
2 PHA402 Quản trị kinh doanh (cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên) A00; A01; D01; D07 0
3 PHA403 Kế toán (cơ sở Phố Hiến, Hưng Yên) A00; A01; D01; D07 0
4 TLA101 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00; A01; D01; D07 15.5
5 TLA102 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D01; D07 15.5
6 TLA103 Thủy văn học A00; A01; D01; D07 15.5
7 TLA104 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
8 TLA106 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 18.25 Điểm Toán: 7.8
9 TLA107 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; D01; D07 15.5
10 TLA108 Kỹ thuật xây dựng công trình biển A00; A01; D01; D07 0
11 TLA109 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15.5
12 TLA110 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D01; D07 15.5
13 TLA111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
14 TLA112 Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện công nghiệp và dân dụng.) A00; A01; D01; D07 0
15 TLA113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 15.5
16 TLA114 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; D07 15.5
17 TLA115 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D01; D07 15.5
18 TLA116 Hệ thống thông tin A00; A01; D01; D07 18.25 Điểm Toán: 7.8
19 TLA117 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 18.25 Điểm Toán: 7.8
20 TLA118 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 15.5
21 TLA119 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 0
22 TLA120 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 0
23 TLA121 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 0
24 TLA122 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 0
25 TLA201 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) A00; A01; D01; D07 15.5
26 TLA202 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước (Hợp tác với Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ, học bằng Tiếng Anh) A00; A01; D01; D07 15.5
27 TLA401 Kinh tế A00; A01; D01; D07 16
28 TLA402 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 16
29 TLA403 Kế toán A00; A01; D01; D07 17
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLA14 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.33
2 TLA13 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 5.39
3 TLA12 Kế toán A00; A01; D07 6.72
4 TLA11 Quản trị kinh doanh A00; A01; D07 6.47
5 TLA10 Kinh tế A00; A01; D07 6.43
6 TLA09 Kỹ thuật hóa học A00; B00; D07 5.67
7 TLA08 Kỹ thuật môi trường A00;A01; B00; D07 5.67
8 TLA07 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D07 6.18
9 TLA07 Hệ thống thông tin A00; A01; D07 5.87
10 TLA07 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 6.72
11 TLA06 Kỹ thuật điện. điện tử A00; A01; D07 6.5
12 TLA05 Kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 6.32
13 TLA04 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; D07 5.68
14 TLA03 Cấp thoát nước A00; A01; D07 5.67
15 TLA03 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01; D07 5.9
16 TLA02 Thuỷ văn A00; A01; D07 5.68
17 TLA02 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 5.67
18 TLA01 Kỹ thuật công trình biển A00; A01; D07 5.72
19 TLA01 Quản lý xây dựng A00; A01; D07 5.87
20 TLA01 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; D07 5.67
21 TLA01 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D07 5.67
22 TLA01 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 6.02
23 TLA01 Kỹ thuật công trình thủy A00; A01; D07 5.71
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7110104 Cấp thoát nước A00,A01 18.25
2 7310101 Kinh tế A00,A01 20.25
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00,A01 20
4 7340301 Kế toán A00,A01 20.5
5 7440224 Thuỷ văn A00,A01 17.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A00,A01 20
7 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00,A01 18.75
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00,A01 19.25
9 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00,A01 20
10 7520320 Kỹ thuật môi trường A00,A01 19
11 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00,A01 17.5
12 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00,A01 20.5
13 7580202 Kỹ thuật công trình thủy A00,A01 19
14 7580203 Kỹ thuật công trình biển A00,A01 17.75
15 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00,A01 19.75
16 7580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00,A01 18.25
17 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00,A01 18.25
18 7580302 Quản lý xây dựng A00,A01 19
19 7900202 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng A00,A01 17
20 7900212 Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước A00,A01 17
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580202 Kỹ thuật công trình thủy A 15.5
2 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A 18
3 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A 16.5
4 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 15
5 7580302 Quản lý xây dựng A 16
6 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A 15
7 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15
8 7580203 Kỹ thuật công trình biển A 15
9 7580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A 15
10 7110104 Cấp thoát nước A 16.5
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A 15
12 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 16
13 7440224 Thuỷ văn A 15
14 7520320 Kỹ thuật môi trường A 16.5
15 7480201 Công nghệ thông tin A 15
16 7310101 Kinh tế A 16.5
17 7340101 Quản trị kinh doanh A 16.5
18 7340301 Kế toán A 17.5
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) A 18
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A 15
3 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 17
4 7580302 Quản lý xây dựng A 15
5 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A 16
6 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15
7 7520203 Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo A 15
8 7580203 Kỹ thuật công trình biển A 15
9 7580211 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn A 15
10 7110104 Cấp thoát nước A 15
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A 15
12 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15
13 7440224 Thuỷ văn A 15
14 7520320 Kỹ thuật môi trường A 15
15 7480201 Công nghệ thông tin A 16
16 7310101 Kinh tế A 16
17 7340101 Quản trị kinh doanh A 15
18 7340301 Kế toán A 16
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580201 Kỹ thuật công trình xây dựng (gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Địa kỹ thuật và công trình ngầm) A 17.5 Hệ ĐH
2 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A 15 Hệ ĐH
3 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 16 Hệ ĐH
4 7580302 Quản lý xây dựng A 15 Hệ ĐH
5 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A 15 Hệ ĐH
6 7520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A 15 Hệ ĐH
7 7520203 Kỹ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo A 15 Hệ ĐH
8 7580203 Kỹ thuật công trình biển A 15 Hệ ĐH
9 7580211 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn A 15 Hệ ĐH
10 7110104 Cấp thoát nước A 15 Hệ ĐH
11 7520103 Kỹ thuật cơ khí A 15 Hệ ĐH
12 7520201 Kỹ thuật điện, điện tử A 15 Hệ ĐH
13 7440224 Thuỷ văn A 15 Hệ ĐH
14 7520320 Kỹ thuật môi trường A 15 Hệ ĐH
15 7480201 Công nghệ thông tin A 15 Hệ ĐH
16 7310101 Kinh tế A 16 Hệ ĐH
17 7340101 Quản trị kinh doanh A 16 Hệ ĐH
18 7340301 Kế toán A 17 Hệ ĐH
19 Toàn trường A 15 Hệ ĐH
20 Toàn trường A 10 Hệ CĐ
21 7480201 Công nghệ thông tin A1 15.5 Hệ ĐH
22 7310101 Kinh tế A1 15.5 Hệ ĐH
23 7340101 Quản trị kinh doanh A1 15.5 Hệ ĐH
24 7340301 Kế toán A1 16 Hệ ĐH
25 Toàn trường A1 15.5 Hệ ĐH
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Điểm chuẩn vào trường A 15
2 Điểm chuẩn vào trường : A 10 Hệ cao đẳng
3 101 Kỹ thuật công trình A 17.5
4 102 Kỹ thuật tài nguyên nước A 15
5 103 Thủy văn và tài nguyên nước A 15
6 104 Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo A 15
7 105 Kỹ thuật cơ khí A 15
8 106 Công nghệ thông tin A 15
9 107 Cấp thoát nước A 15
10 108 Kỹ thuật bờ biển A 15
11 109 Kỹ thuật môi trường A 15
12 110 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thông A 15
13 111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 16.5
14 112 Kỹ thuật điện A 15
15 401 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A 16
16 402 Quản trị kinh doanh A 16
17 403 Kế toán A 17
Đại học Thủy Lợi - Thuyloi University... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Thủy lợi năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 101 Kỹ thuật công trình A 18
2 102 Kỹ thuật tài nguyên nước A 15
3 103 Thuỷ văn và tài nguyên nước A 15
4 104 Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo A 15
5 105 Kỹ thuật cơ khí A 15
6 106 Công nghệ thông tin A 16
7 107 Cấp thoát nước A 15
8 108 Kỹ thuật bờ biển A 15
9 109 Kỹ thuật môi trường A 15
10 110 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn A 15
11 111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A 15
12 112 Kỹ thuật điện A 15
13 401 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A 15
14 402 Quản trị kinh doanh A 15
15 403 Kế Toán A 17
16 C65 .Kỹ thuật Công trình A 10
17 C66 .Kỹ thuật Thuỷ điện và năng lượng tái tạo A 10