Thông tin chung
Mã trường: DTY
Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: (+84) 208 3852 671
Ngày thành lập: Năm 1968
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 sinh viên
Website: tnmc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Y dược Đại học Thái Nguyên - ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước