Thông tin chung
Mã trường: DTP
Địa chỉ: Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.
Số điện thoại: 02143 859 299
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 12 năm 2015
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước