Thông tin chung
Mã trường: DTP
Địa chỉ: Tổ 13 – Phường Bình Minh – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai.
Số điện thoại: 02143 859 299
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 12 năm 2015
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 13.5
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 13.5
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 13.5
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 13.5
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 0 B00
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 0 B00
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 0 C03
4 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 0 B00
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào... đã đăng Điểm chuẩn Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; C02; D01 15
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; C02; D01 15
3 7620105 Chăn nuôi A00; B00; C02; D01 15
4 7340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C03; C04; D01 15