Thông tin chung
Mã trường: DTZ
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208.3903266
Ngày thành lập: Ngày 23 tháng 12 năm 2008
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 234 giảng viên
Website: tnus.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước