Thông tin chung
Mã trường: SNH
Địa chỉ: 29B, Đường Bạch Đằng, Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Số điện thoại: 02743-859632
Ngày thành lập: ngày 26 tháng 12 năm 1955
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Binh chủng Công binh - Quân đội Nhân dân Việt Nam
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
Website: tsqcb.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngô Quyền - (TSQCB) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước