Thông tin chung
Mã trường: DTE
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: (84) 2083.647685
Ngày thành lập: Năm 2004
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 6431 giảng viên và sinh viên
Website: tueba.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế và quản trị kinh doan... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước