Thông tin chung
Mã trường: QHE
Địa chỉ: 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại: 0913 486773
Ngày thành lập: năm 2007
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: ueb.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà N... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước