Thông tin chung
Mã trường: QSK
Địa chỉ: Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 372 44 551
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 03 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: uel.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế - Luật Đại học Quốc g... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước