Thông tin chung
Mã trường: DFA
Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
Số điện thoại: 02213.590.449
Ngày thành lập: 1965
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ tài chính
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước